Stora Kullen
/

Småbruk med getter, höns och bin

 

PÅ GÅNG

Under vintern 19/20 har bygget av ny ladugård med mejeri påbörjats och  under året hoppas vi kunna inviga det nya getstallet och mejeriet.

Jordkällaren ska få en översyn och kanske är den lämplig för källarlagring av ost?!

Vårt gamla brygghus skall genomgå en upplyftning och så småningom finns det möjlighet att hyra den för en kortare eller längre period och ” Bo på Getgård”

Den första omgången solpaneler sitter redan uppe på gamla stallet och en till omgång planeras upp på den nybyggda ladugården så att vi kan öka andelen energi som är producerad här hemma. 

Mer kunskap skall inhämtas från Bruksarkivet i Lövstabruk om vilken roll just den här gården hade i järnbrukets historia och dessutom skall hela gården, dess ägor, djur och människor skötas om alla dagar, året runt.