Stora Kullen
/

Småbruk med getter, höns och bin

 

 

GÅRDEN

Stora Kullen, eller Gerards som våra grannar säger ligger i Hållnäs socken på södra delen av Hållnäshalvön, Tierps kommun.

För flera hundra år sedan var gården knuten till Lövstabruk och dess järntillverkning och över skogen är det bara dryga halvmilen till bruket dit bönderna främst forslade kol från sina milor men även gjorde andra dagsverken. Från 1930–1970-talet hyste gården en mjölk-ko besättning på hela 10 kor! 

Sedan 6 år är det nu getter som sköter om de värdefulla hagmarkerna. De gamla hagmarkerna har till stor del vuxit igen och genom projektet Hållnäshagar får vi stöd från Upplandsstiftelsen i att med getternas hjälp åter öppna upp hagarna till nytta för beteshävdade örter och småkryp

Till gården hör även lite åkermark, lite skog, några hus och en trevlig trädgård!